Cursus Coaching Licht Verstandelijk Gehandicapten

Cursus Coaching Licht Verstandelijk Gehandicapten

In Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking ofwel LVB’ers. Mensen die kampen met een beperkter geheugen en minder sociale vaardigheden. Dit uit zich vaak in probleemgedrag groep en onbegrip bij zowel de LVB’er als de mensen om hen heen.

Extra begeleiding bij het sporten

Extra begeleiding bij het sporten

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben extra begeleiding nodig bij het sporten. Mentale begeleiding kan nodig zijn bij het kiezen van een (sport)activiteit of als steun in de rug als het even tegen zit. LVB’ers goed begeleiden is dus cruciaal. Maar hoe pak je dit nou aan als coach?

In deze cursus leren deelnemers LVB te signaleren, hoe ze hier mee om kunnen gaan en hoe ze trainingen kunnen aanpassen zodat die aansluiten bij de leefwereld van LVB’ers. We hanteren daarin de volgende modules:

  • LVB, wat is het eigenlijk?
  • Signalering van LVB-problematiek
  • Omgang met LVB-problematiek
  • LVB in een groep

De cursus bestaat uit een gehele dag is bestemd voor iedere (sport)professional en vrijwilliger die tijdens zijn of haar sportactiviteiten te maken heeft met LVB gerelateerde gedragsproblematiek.

Download onze factsheet voor een kostenindicatie.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals