Bij Stichting Life Goals zijn we continu bezig om nieuwe kennis op te doen en te delen. Samen met onze partners Il Cigno, Apdes en Megallo voeren wij een onderzoek uit genaamd PUSH: Promoting Unity through Sport for Homeless

Het doel is om samen richtlijnen op te stellen om mensen in een dak- en thuisloze situatie toegang te geven tot sport.

De eerste analyse is uitgevoerd waarbij vragenlijsten zijn uitgestuurd naar sportorganisaties, zorginstellingen en mensen vanuit de doelgroep. De vragen waren zo opgesteld om te kijken wat de huidige situatie is, waar er nog verbeterpunten zijn en wat er nog moet worden opgezet.

De belangrijkste bevindingen toe nu toe zijn:
➡️ Veel sportorganisaties hebben te weinig kennis over hoe ze een sportprogramma moeten opzetten voor deze doelgroep en doen het daarom niet.
➡️ Er zijn veel voordelen voor de volwassen deelnemers die meedoen aan sportactiviteiten. Ze ontwikkelen zich op sociaal en persoonlijk vlak en het sporten heeft een positief effect op hun mentale en fysieke gezondheid.
➡️ De sportactiviteiten moeten anders worden ingericht. Hierbij moeten we denken aan de toegankelijkheid van het aanbod (en de kosten ervoor), kennis over en de omgang met de doelgroep en hoe sport als middel kan worden ingezet om hun situatie te verbeteren.

Aan de hand hiervan worden er richtlijnen opgesteld die in alle vier de landen (Italië, Portugal, Hongarije en Nederland) worden getest. Naar aanleiding van deze resultaten worden de richtlijnen aangepast waar nodig en gepubliceerd.

Nieuwsgierig naar dit project? Kijk dan op deze website: https://projectpush.eu/

Dit onderzoek is gefinancierd door de Europese Unie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.