Wij maken ons grote zorgen over de kansengelijkheid in de sport. Mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat zij een lage sociaal economische status (SES) hebben, sporten veel minder dan andere groepen*. Met de Life Goals Aanpak bereiken onze lokale partners hen wel. Ze worden weerbaar in plaats van kwetsbaar. Maar door de vrijblijvendheid van het huidige beleid worden mensen met een lage SES te weinig bereikt en gaat het geld naar mensen die wel zelfstandig kunnen sporten. Daarom hebben wij een brief geschreven aan minister Conny Helder en staatsecretaris Maarten van Ooijen waar we pleiten voor minder vrijblijvendheid en meer sturing richting mensen met een lage SES. We doen 4 voorstellen om meer te doen:

  1. Minimaal 75% van de inzet van Buurtsportcoaches moet gaan naar mensen met een lage SES.
  2. In de wet moet worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het in beweging krijgen van mensen met een lage SES.
  3. Alle Buurtsportcoaches die werken met mensen met een lage SES moeten worden bijgeschoold met de Maatschappelijk Sportcoach cursus.
  4. We vragen om een structurele bijdrage aan het Life Goals Impactfonds.

We vragen de minister en staatssecretaris met ons in gesprek te gaan over onze ideeën en wat er nodig is om meer mensen met een lage SES in beweging te krijgen. Lees hier de volledige brief. Heb je hier vragen over? Neem contact op met Minke van der Kooi (minke.vanderkooi@stichtinglifegoals.nl).

* Mulier Instituut (2022). Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status