UPDATE: 09-05-2023

In januari hebben we een brief gestuurd aan het ministerie van VWS omdat we ons zorgen maken over de kansengelijkheid in de sport. Mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat zij een lage sociaal economische status (SES) hebben, sporten veel minder dan andere groepen. Met de Life Goals Aanpak worden zij wel bereikt. Ze worden weerbaar in plaats van kwetsbaar. Maar door de vrijblijvendheid van het huidige beleid worden mensen met een lage SES te weinig bereikt en gaat het geld naar mensen die wel zelfstandig kunnen sporten. In de brief pleitten we voor minder vrijblijvendheid en meer sturing richting mensen met een lage SES. We deden 4 voorstellen om meer te doen:

  1. Minimaal 75% van de inzet van Buurtsportcoaches moet gaan naar mensen met een lage SES.
  2. In de wet moet worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het in beweging krijgen van mensen met een lage SES.
  3. Alle Buurtsportcoaches die werken met mensen met een lage SES moeten worden bijgeschoold met de Maatschappelijk Sportcoach cursus.
  4. We vragen om een structurele bijdrage aan het Life Goals Impactfonds.

Inmiddels hebben we een reactie gekregen van minister Conny Helder. Ze geeft aan dat er verschillende beleidsinitiatieven zijn om de kansengelijkheid te verminderen, zowel binnen- als buiten de sport. Ze benoemt dat ze graag wil dat we meedenken over het verder vormgeven van deze initiatieven en nodigt ons uit voor een gesprek. Wij zijn blij met de handreiking van de minister maar zien ook dat er nog steeds veel moet gebeuren om mensen in een sociaal kwetsbare positie echt te betrekken bij sport. We zullen ons blijven inzetten om te zorgen dat er niet alleen goed beleid wordt ontwikkeld, maar dat ook daadwerkelijk in de praktijk terug komt.

Lees hier de volledige brief van ons en hier de volledige reactie van de minister.

Heb je hier vragen over? Neem contact op met Minke van der Kooi (minke.vanderkooi@stichtinglifegoals.nl).

* Mulier Instituut (2022). Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status