Leger des Heils zet in op de kracht van sporten en bewegen!

Het Leger des Heils biedt in Dordrecht hulp, begeleiding en onderdak aan mensen die door verschillende oorzaken ondersteuning nodig hebben. Samen wordt er gewerkt aan herstel, persoonlijke ontwikkeling en een betere toekomst. Sporten en bewegen zijn momenteel nog geen structureel onderdeel van de dagbesteding bij het Leger des Heils. Maar daar gaat verandering in komen! In samenwerking met Life Goals Dordrecht worden er vanaf september 2022 diverse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd.

Life Goals is een programma dat zich specialiseert in het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor alle doelgroepen, in het bijzonder voor diegenen die niet automatisch toegang hebben hiertoe. In de samenwerking met het Leger des Heils kunnen ook dak- en thuislozen en/of mensen met psychische problematiek via sporten en bewegen extra op weg geholpen worden.

De meerwaarde van sporten en bewegen is groot. Het brengt letterlijk en figuurlijk van alles in beweging. Het geeft mogelijkheden om op een andere manier te werken aan herstel en allerlei (sociale) vaardigheden. Siebe van der Bij, teammanager bij het Leger des Heils, is daarom blij met de samenwerking met Life Goals. “Sportactiviteiten dragen er aan bij dat onze deelnemers positief worden geactiveerd. Ze moeten letterlijk in beweging komen. Onze hoop is dat de deelname aan sportactiviteiten onze deelnemers een succeservaring geeft, wat hen zal motiveren om ook op andere levensgebieden stappen te gaan zetten.”

De bewoners en bezoekers van de opvanglocatie van het Leger des Heils aan het Kromhout kunnen aan de activiteiten gaan deelnemen. Vanuit Life Goals wordt ondersteuning geboden in het opleiden van de sportcoaches en het ontwikkelen van een divers aanbod aan sport- en beweegactiviteiten.

Manuela Louhenapessy, sportcoach bij de gemeente Dordrecht: ‘’Wij zijn enorm blij met Leger des Heils als partner. Wij gaan ons keihard inzetten voor onze sociaal kwetsbare doelgroepen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Sport zal op maat aangeboden worden bij het Leger des Heils aan het Kromhout, zodat iedereen kan meedoen. Zo kunnen wij nog meer deelnemers bereiken die middels sport werken aan het eigen herstelproces en hun persoonlijke ontwikkeling!’

Meer informatie over het Life Goals programma is te vinden op www.stichtinglifegoals.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met Manuela Louhenapessy via ms.louhenapessy@dordrecht.nl