Eenderde geeft aan een significante ontwikkeling te hebben doorgemaakt als het gaat om zelfvertrouwen, geluk, positiviteit en emotionele stabiliteit

Aan lachende gezichten, schouderklopjes en high fives geen gebrek op het Utrechtse Jaarbeursterrein in september, maar wat leverde de European Life Goals Games behalve doelpunten nou eigenlijk concreet op voor al die deelnemers uit de maatschappelijke opvang? Dit evenement gaf 400 kwetsbaren uit dertien Europese landen de kans om vijf dagen lang met elkaar te sporten. Om de vraag naar de impact te kunnen beantwoorden, hielden de organisatoren de deelnemers voor en na het evenement een vragenlijst voor en vroegen ze onderzoekers van de Wageningen University de data te analyseren. Wat blijkt? Deelnemers oordelen na het evenement significant positiever over zichzelf.

“Ik was dakloos en verslaafd aan heroïne toen ik in 2012 in een daklozenshelter deelnam aan een voetbaltoernooi”, vertelt Troels Balling. Hij is een van de coaches van het Deense team dat in Utrecht meedeed én ervaringsdeskundige die graag zijn verhaal deelt. “Ik had al tien jaar niet meer gespeeld, maar het was zo fijn om weer te spelen. Voetbal heeft een grote positieve rol gespeeld tijdens mijn afkickproces.”

Inmiddels zet Troels zich in voor OMBOLD, Deens voor ‘een nieuwe bal’. Deze Deense non-profit organisatie organiseert voetbalactiviteiten voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen in Denemarken. Dat het Deense team de Games niet heeft gewonne, kan Troels niets schelen. “We zijn hier niet om te winnen, maar om vooruit te gaan.”

Troels is niet de enige coach in Utrecht die de zelfkant van de maatschappij is tegengekomen en de Olympische gedachte predikt dat ‘meedoen belangrijker is dan winnen’. “Vroeger kon het er tijdens wedstrijden van dak- en thuislozen soms behoorlijk opgaan”, zegt Tom van Ketel, evenementenmanager bij organisator Stichting Life Goals Nederland. “Toen leek het puur om het winnen te gaan, was er alleen een prijs voor de winnende ploeg en had de rest bij wijze van spreken het nakijken. Nu zetten we bewust in op een positieve ervaring voor iedere deelnemer. Zo delen we ploegen in op poules naar sterkte en hebben we een winnaar per poule in plaats van één winnaar. Dat wil niet zeggen dat je geen wedstrijden meer kunt winnen of verliezen. Dat hoort bij het leven, daar moet je mee leren omgaan, ook op onze evenementen. Maar we leggen er wel minder nadruk op.”

Voorafgaande aan de European Life Goals Games hebben de coaches van alle deelnemende teams de opleiding tot Maatschappelijke Sportcoach gevolgd. “Deze opleiding is op maat gemaakt voor zorgprofessionals, buurtcoaches maar ook sporters uit de kwetsbare doelgroep zelf”, vertelt Dico de Jager, verantwoordelijk voor de Life Goals Academie. “Zo leren we coaches een veilige sportomgeving te creëren waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen. We besteden tijdens de opleiding veel tijd en aandacht aan het coachen en begeleiden van de deelnemers.”

Om de impact van het evenement in Utrecht te maximaliseren bood de organisator deze opleiding aan de coaches van alle deelnemende teams aan. Een aanpak die volgens De Jager vruchten afwierp. “Je zag bijvoorbeeld dat coaches niet alleen de betere voetballers opstellen maar iedereen kansen bieden, ook als het spannend wordt. Daarnaast deden alle deelnemers mee aan onze Life Goals sessies. Deze sessies zijn puur gericht op het verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Zo’n sessie moet je zien als een booster voor deelnemers. Ze krijgen meer zelfinzicht, alle opgedane positieve ervaringen worden zo beter geborgd. In het verleden zagen we dat deelnemers vaak liever een balletje gingen trappen als ze naar zo’n sessie moesten. Doordat alle coaches het belang ervan inzagen, hadden we tijdens de Games een honderd procent score. Zo vergroten we de impact van het evenement.”

Meten is weten, prediken de organisatoren achter de European Life Goals Games. Dat geldt voor alle programma’s en projecten van de organisatie. Daarom hanteert Life Goals altijd een eigen monitoringsprogramma waarin coaches de ontwikkeling van een deelnemer nauwkeurig kunnen bijhouden. Zes weken voor het evenement kregen alle deelnemers een vragenlijst. Na afloop van de Games moesten ze opnieuw vragen beantwoorden. De Jager: “Zo hadden we een beginpunt, konden we de verwachtingen toetsen en konden we na afloop zien in hoeverre deelnemers daadwerkelijk vooruit zijn gegaan. We hebben vervolgens onderzoekers van de Wageningen University gevraagd de data te analyseren en conclusies te trekken.”

Centrale vragen in het onderzoek: kijk je na het event anders tegen jezelf en het leven? “Deelnemers antwoorden daar positief op. Zo geeft eenderde aan een significante ontwikkeling te hebben doorgemaakt als het gaat om zelfvertrouwen, geluk, positiviteit en emotionele stabiliteit. Daarnaast zegt 89 procent van de deelnemers persoonlijke doelen te hebben bereikt, heeft 90 procent nieuwe sociale contacten opgedaan en geeft 83 procent aan van andere culturen te hebben geleerd. Op de thema’s gezondheid en samenwerken zagen we spijtig genoeg geen noemenswaardige ontwikkeling.”

De open vragen in het onderzoek leverden bovendien een boekwerk aan positieve uitspraken op. “Ik geloof dat toernooi me heeft geholpen een betere persoon te worden”, schrijft een Griekse deelnemer. “Ik ben dankbaar hiervan deel uitgemaakt te hebben. Ik heb gelachen en gehuild”, aldus een Noor. Een Zwitserse deelnemer zegt dat “ieders diversiteit op een fantastische manier is samengebracht”.
“Dat is fijn om te lezen”, zegt Van Ketel. “Met zo’n evenement geef je mensen die in lastige posities verkeren zeven dagen lang een positieve ervaring en plezier. Dat is voor de meesten geen vanzelfsprekendheid. En de resultaten geven duidelijk aan dat de European Life Goals Games deelnemers hoop hebben gegeven. Dat is precies wat ze nodig hebben als ze in hun eigen land weer aan hun herstel werken.”

Coach Troels is inmiddels weer terug in Denemarken. Hij ziet dat zijn speelsters in een periode van een half jaar – de aanloop naar het event en de Games zelf – een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. “Voor hen was het een geweldige ervaring. Ze hebben het gevoel gekregen ertoe doen. Ze vertegenwoordigden in Nederland hun land, dat geeft een gevoel van eenheid en verbondenheid en zorgt ervoor dat je in jezelf gaat geloven. En daar was het allemaal om te doen.”

Alles over de European Life Goals Games vind je op www.europeanlifegoalsgames.com.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.