Je bent nieuw in een land, kent nauwelijks mensen en weet amper de weg. Eenzaamheid ligt op de loer. En met eenzaamheid, stress en depressie. Om dat te voorkomen is er Life Goals for Social Change. Een project dat statushouders tussen de 25 en 35 jaar via een sport- en beweegprogramma helpt hun toekomst in Nederland vorm te geven. Ook leren ze op deze manier sportenderwijs de Nederlandse taal te spreken. Afgelopen vrijdag was onze eerste informatiebijeenkomst.

Tijdens deze informatiebijeenkomst waren een aantal deelnemers uitgenodigd om input te vragen over hoe zij het project het liefst voor zich zien en wat Stichting Life Goals hieraan kan bijdragen. Aanwezig waren onder meer Najib (29) uit Afghanistan, Erick (29) uit Congo en Salam (37) uit Libië. We vertelden hun natuurlijk eerst wat informatie over het project, en gingen daarna aan de hand van het model over Positieve Gezondheid door over inhoudelijke input voor het project. Dit model bestaat uit zes domeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Deze bredere kijk naar gezondheid draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Bijvoorbeeld het domein ‘mentaal welbevinden’, deze is behandeld door middel van verschillende oefeningen. Bij een moesten deelnemers een bal gooien naar een persoon in de ruimte en tegelijkertijd de naam van die persoon noemen. Ook was er een variant waarin deelnemers moesten benoemen waar ze blij van werden en vertelden ze waar ze aan willen werken met betrekking tot mentaal welbevinden. Zo wilden ze bekwamer worden in het uitspreken van situaties waarin ze boos zijn, hoe ze minder stress kunnen ervaren en meer structuur in het leven kunnen krijgen. Ook leren ze met dit soort oefeningen vreemden te vertrouwen en zichzelf en elkaar beter te leren kennen.

Life Goals for Social Change

We zijn er blij met de openheid van de deelnemers tijdens zo’n bijeenkomst. Minke van de Kooi, projectleider: “Dankzij deze openheid komen we echt verder met de invulling en doorontwikkeling van het project Life Goals for Social Change. Het geeft ons ook vertrouwen dat het project hen echt verder kan helpen bij het vormgeven van hun toekomst.”

Half november is de bedoeling dat het project daadwerkelijk van start zal gaan. We beginnen in twee gemeenten: Utrecht en Amsterdam. Op beide locaties is plek voor 10 tot 15 statushouders per blok van 10 weken. We bieden meerdere trajecten aan, want het programma duurt 2 jaar. Samen met medeorganisatoren Stichting Samah, FNO en SPAT Verandert hopen we nog in veel meer gemeenten jonge statushouders te helpen met dit project.

Meer informatie over het project? Kijk hier.

Life Goals for Social is Change is onderdeel van het programma Geestkracht van FNO. Het programma GeestKracht van FNO wil dat elke jongvolwassene (16-35 jaar) zichzelf kan zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij. GeestKracht richt zich op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Join the discussion 2 Comments

 • Salama says:

  Deze dag was zo geweldig met deze groep bedankt life goals
  Met salam ,
  Met vriendelijk

  • Karlijn Hermens says:

   Hi Salam,

   Wat fijn dat je het zo leuk vond. Wij vonden het ook super waardevol dat je erbij was. Tot snel!

   Met vriendelijke groet,
   Stichting Life Goals

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.