Boy, one of our communication-volunteers during the European Life Goals Games  spoke to Shahira van der Zon. She is one of the employees of the Life Goals Foundation, and told us about her work during the European Life Goals Games, which is hosting the Life Goals Sessions. Each team has to follow a Life Goals Session, in which teams learn in approximately one hour to increase their teambuilding and trust in each other. We asked Shahira several questions about the Life Goals Sessions and her experience during the event.

Life Goals sessionsWhat is the main purpose of the Life Goal Sessions?
We want the teams to have a lot of fun with each other and for them to feel a strong connection with other team members. Of course, they already had that with soccer, but these separate sessions are really made for it. The games we play during the Life Goals Sessions are filled to the brim with communication which is super fun.

How do you make sure the teams feel connected with each other?
We designed the exercises to do just that, we want to make sure that the teams really help each other in reaching a victory together. I can provide you with an example of the Romanian team. Someone of the Romanian team was tasked with making her teammates sing their national anthem, but she had to make this clear to her teammates without using any words or verbal signs. Everybody really had to put their heads together and the teams always do just that whilst having a ton of fun, there is constant laughter at moments like that. And when they finally succeed, each one of them has a big smile on their face and they cheer together as a team. That’s wonderful to witness.

Life Goals SessionsWhat is the reason for you personally to give the Life Goals Sessions?
I work at the Life Goals Foundation myself and chose myself to give these sessions. I like the sessions so much because it allows me to be close to the participants and really help them. This makes it even more fun to see them play. I want to help in the creation of that ‘feeling of unity’, hopefully it helps them during the European Life Goals Games and further in life.

Okay thanks! And how is to work with so many different people from different countries? And to communicate with the teams even though many of them don’t speak English. I mean you still have to make sure everybody knows what they’ll be doing and why they’ll be doing it, how do you deal with that?
Yeah it can be quite hard sometimes, many of the teams barely speak English, but with hand and feet they often manage to figure out what you mean, just like in sports. It definitely didn’t disappoint me, often communication is quite easy, and you often see there is somebody in the group who can play the role of translator.

Thanks a lot for freeing up a moment in your busy day Shahira, I’ll be seeing you.
My pleasure, thanks for showing your interest, bye!

Want to know more? Look at www.europeanlifegoalsgames.com.

All the news can be found here!

Boy, een van onze communicatie-vrijwilligers tijdens de European Life Goals Games sprak met Shahira van der Zon. Zij is een van de medewerkers van Stichting Life Goals, ze vertelde over haar werk tijdens de European Life Goals Games, waarbij zij de Life Goals Sessies geeft. Elk team moet een Life Goals Sessie volgen, waarin teams in ongeveer een uur leren om hun teambuilding en vertrouwen in elkaar te vergroten. We stelden Shahira een aantal vragen over de Life Goals Sessies en haar ervaring tijdens het evenement.

Wat is het doel van de Life Goal Sessies?
We willen dat de teams heel veel plezier hebben met elkaar en dat ze een sterke verbintenis voelen. Dat hebben ze natuurlijk ook al met voetbal, maar deze aparte sessies zijn er echt voor gemaakt. De spellen die we spelen zitten ook boordevol communicatie-oefeningen, wat super leuk is.

Life Goals SessiesHoe zorg je er dan voor dat de teams ook echt dat gevoel van verbintenis krijgen?
We hebben de oefeningen daar speciaal op ingericht, we willen zorgen dat het team elkaar echt helpt en dat ze samen een overwinning bereiken. Ik kan je een voorbeeld geven van het Roemeense team. Toen iemand van het Roemeense team haar teamgenoten de opdracht moest geven om hun nationale volkslied te zingen, moest ze dit duidelijk maken zonder woorden of andere verbale cues. Iedereen moet dan echt de koppen bij elkaar steken en dat doen alle teams steeds met de grootste lol. Er wordt dan constant gelachen, en wanneer het uiteindelijk lukt, krijgen ze stuk voor stuk een big smile op hun gezicht en gaan ze als een team juichen. Dat is natuurlijk ook super leuk om te zien.

Wat is eigenlijk voor jouw persoonlijk de reden dat je de Life Goals Sessies geeft?
Ik werk zelf bij Life Goals en kies er dan ook zelf voor om de Life Goals Sessies te geven. Ik vind de sessies leuk, vooral omdat ik dicht bij de deelnemers kan zijn en ze echt kan helpen, dat maakt het natuurlijk dan ook extra leuk om ze te zien spelen. Ik wil ook een steentje bijdragen aan de creatie van ‘het teamgevoel’, hopelijk helpt dit tijdens hun wedstrijden en verder in hun leven.

Oké bedankt. Hoe is het om met zoveél verschillende mensen uit verschillende landen samen te werken? Om te communiceren met de teams ondanks dat veel van hen geen Engels spreken. Ik bedoel, je moet toch zorgen dat iedereen begrijpt wat ze gaan doen en waarom ze dat doen, hoe ga je daarmee om?
Ja dat kan inderdaad soms pittig lastig zijn, veel van de teams spreken amper Engels, maar met handen en voeten begrijpen ze vaak toch wel wat je bedoelt, net zoals bij het sporten. Het valt me in ieder geval niet tegen, vaak gaat het communiceren met de teams nog best makkelijk, je ziet ook vaak dat er toch wel iemand in de groep is die alles goed kan door communiceren.

Heel erg bedankt dat je een momentje vrij heb gemaakt tijdens je drukke dag Shahira, tot ziens.
Graag gedaan, bedankt voor je interesse, tot ziens!

Weer weten? Kijk op www.europeanlifegoalsgames.com.

Al het nieuws vind je hier!

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.