Which side-event will you join? Skating!

Het zou natuurlijk dom zijn om geen gebruik te maken van de skatebaan die inmiddels al twee jaar te vinden is op het Jaarbeursplein in Utrecht. Daarom willen we je bij dezen dan ook op de hoogte stellen van het vierde side-event dat naast voetbal te beoefenen is tijdens de European Life Goals Games: skaten. Een leuk feitje: de sport is eind jaren zestig ontstaan toen surfers graag wilden surfen op het land. In dit artikeltje leggen we je graag wat meer uit over de sport! 

Benodigdheden: een skateboard en voor de beginners onder ons zijn knie-, elleboog- en polsbeschermers geen overbodige luxe. Zeker het dragen van een helm is noodzakelijk op pijnlijke vallen te verzachten. Eén van je twee voeten zal voorop op het skateboard komen te staan. Je merkt zelf welke het beste aanvoelt. Sta je met rechts voor, dan noemen we dat de normale voet. Met links wordt het een goofy voet genoemd. Als je de voetstand bepaald hebt, dan zet je je af met de voet die achter op je skateboard staat en kom je weer in staande positie. Bij een bocht buig je juist weer door je knieën en gebruik je je lichaam om naar links en rechts te gaan. Remmen gebeurt vervolgens weer door één van de twee voeten op de grond te plaatsen. How simple is that! Maar toch is deze sport echt een kwestie van oefening baart kunst en zal je in het begin helaas wel een aantal keer vallen.

Ga jij samen met ons kijken of jij een talent hebt in skateboarden? Hieronder staan de data voor je uitgestippeld. Ben jij erbij? Geef je hier op!

 • Dinsdag 14 september
  • Clinic 1, 13:00 – 13.40
  • Clinic 2, 13.55 – 14.35
  • Clinic 3, 14.50 – 15.30
  • Vrij skaten van 15.30 tot 16.00
 • Vrijdag 17 september
  • Clinic 1, 15.15 – 15.55
  • Clinic 2, 16.10 – 16.50
  • Clinic 3, 17.05 – 17.45
  • Vrij skaten van 17.45 – 18.15

Wil je meer weten over het evenement? www.europeanlifegoalsgames.com

Weet je al welke andere side-events er te vinden zijn? Vind het hier.

— ENGLISH BELOW

Skating

It would of course be stupid not to make use of the skate track that has been located at the Jaarbeursplein in Utrecht for the past two years. Therefore, we would like to inform you about the fourth side-event of the European Life Goals Games: skating. A fun fact: the sport was born at the end of the sixties when surfers wanted to surf on land. In this article we would like to explain more about the sport! 

Essentials: a skateboard and for the beginners among us, knee, elbow and wrist guards are no luxury. Certainly wearing a helmet is necessary on painful falls to mitigate. One of your two feet will be at the front of the skateboard. You’ll notice for yourself which one feels the best. If you stand in front with the right, then we call that the normal foot. With the left, it’s called a goofy foot. When you have determined your foot position, you push off with the foot that is on the back of your skateboard and come back to a standing position. When making a turn, you just bend your knees again and use your body to go left and right. Braking is done by placing one of the two feet on the ground. How simple is that! But still, this sport is a matter of practice and unfortunately you will fall a few times in the beginning.

Will you join us to see if you have a talent for skateboarding? Below are the dates for you. Are you there? Sign up here!

 • Tuesday, September 14
  • Clinic 1, 13:00 – 13.40
  • Clinic 2, 13.55 – 14.35
  • Clinic 3, 14.50 – 15.30
  • Free skating from 15.30 – 16.00
 • Friday, September 17
  • Clinic 1, 15.15 – 15.55
  • Clinic 2, 16.10 – 16.50
  • Clinic 3, 17.05 – 17.45
  • Free skating from 17.45 – 18.15

Want to find out more about the event? www.europeanlifegoalsgames.com

Did you know about the other side-events? Read about them here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.