Which side-event will you join? Kickboxing!

Over een aantal weken vangen ze dan eindelijk aan, de European Life Goals Games. Zoals je weet zijn er naast voetbal allerlei andere sporten te beoefenen, die we onze side-events noemen. Deze week willen we graag aan je uitleggen hoe kickboksen precies werkt! 

Kickboksen, een van de sporten in opkomst op dit moment. De vechtsport waarbij zowel handen als benen gebruikt mogen worden, vindt zijn oorsprong in Japan en in de Verenigde Staten. Anders dan bij boksen, mogen hier dus ook trapbewegingen gemaakt worden uit sporten als karate en taekwondo. Twee vechters staan in een ring tegenover elkaar en dragen kickboks handschoenen. Er zijn drie soorten kickboksen: point fighting, continuous fighting en full contact fighting. Bij point fighting is het belangrijk dat er punten gescoord worden, elke techniek brengt dan ook een ander aantal punten met zich mee. Met de technieken die je gebruikt om aan te vallen, scoor je punten. Ook krijg je punten door aanvallend te bewegen. Per ronde kun je 10 punten verdienen. Degene die het beste gevochten heeft, krijgt er 10, de ander krijgt er 9.

Bij continuous fighting gaat het ook om het winnen van punten, alleen gaat de wedstrijd anders dan bij point fighting door als er een punt gescoord wordt. Full contact fighting is de hardste vorm van vechten, hier gaan dan ook vaker vechter knock-out. Als iemand op de grond valt, krijgt hij of zij 8 of 10 seconden om weer verder te gaan met het gevecht. Lukt dit niet, dan heb je gewonnen. Maar wees niet bang, bij de European Life Goals Games zullen we je op een laagdrempelige manier kennis laten maken met deze sport. Geen knock-outs dus!

Wil je meer weten over het evenement? www.europeanlifegoalsgames.com

Weet je al welke andere side-events er te vinden zijn? Vind het hier.

— ENGLISH BELOW

Lammieke kickboksen

In a few weeks they will finally start, the European Life Goals Games. As you know, besides football, there are all kinds of other sports to practice, which we call our side events. This week we would like to explain to you exactly how kickboxing works!

Kickboxing, one of the sports on the rise at the moment. The martial art in which both hands and legs may be used has its origins in Japan and the United States. Unlike boxing, kick movements can also be made here from sports such as karate and taekwondo. Two fighters face each other in a ring wearing kickboxing gloves. There are three types of kickboxing: point fighting, continuous fighting and full contact fighting. In point fighting it is important that points are scored, each technique therefore entails a different number of points. You score points with the techniques you use to attack. You also get points by moving offensively. You can earn 10 points per round, with a t0tal of three rounds. The one who fought the best gets 10, the other gets 9.

In continuous fighting it is also about winning points, only the match continues differently than in point fighting if a point is scored. Full contact fighting is the hardest form of fighting, which is why fighters are knocked out more often. If someone falls to the ground, he or she is given 8 or 10 seconds to resume the fight. If this doesn’t work, you’ve won. But don’t worry, at the European Life Goals Games we will introduce you to this sport in an accessible way. So no knockouts!

Want to find out more about the event? www.europeanlifegoalsgames.com

Did you know about the other side-events? Read about them here.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.