Aan welke side-events ga jij meedoen? Capoeira!  
Het is alweer even geleden dat we een side-event aan je introduceerden. Maar wees niet getreurd, naast het spel Kubbs zal je ook nog aan andere side-events kunnen meedoen! Deze keer…. Capoeira! Alle side-events zijn te vinden bij de European Life Goals Games, het Europese sport evenement dat van 14 tot en met 18 september op het Jaarbeursplein gehouden zal worden. Alle informatie over het event vind je op www.europeanlifegoalsgames.com.

Terug naar capoeira, want in dit artikel leggen we je precies uit hoe je deze sport het beste kan beoefenen. Eigenlijk is capoeira geen sport, maar een spel. Er is namelijk geen winnaar of verliezer, wel kan je bepalen wie het spel het beste beheerst. Dit kan in een vorm zijn van creativiteit, soeplesse, ervaring of kennis van regels. Het spel is een uitwisseling van aanvals- en verdedigingstechnieken op muziek, waarbij de ‘verdedigende’ partij laag gebukte, ontwijkende bewegingen maakt. Het zijn dus eigenlijk veel acrobatische bewegingen en draaitrappen. Bij capoeira staan mensen in een grote cirkel met twee mensen staan in het midden, zij spelen tegen elkaar door middel van verschillen (schijn)aanvallen, tegenaanvallen, verdedigingen, en overnames.

De oorsprong van capoeira ligt bij de Afrikaanse slaven op de plantages in Brazilië, in de zeventiende eeuw. Destijds deden de Afrikaanse slaven aan capoeira om aan hun weerbaarheid te werken en om hun cultuur in ere te houden. Deze Afrikaanse roots zie je ook terug in de muziek die tijdens het spel gemaakt, geluisterd en gezongen wordt. We laten het je weten zodra je je aan kan melden voor de side-events, en dus ook voor capoeira. Wil je een e-mail ontvangen zodra de inschrijvingen geopend zijn? Laat dan hier je e-mail achter.

Vind hier alles over de dans-vecht sport: link.

Meer nieuws over de European Life Goals Games? Kijk hier!

 ENGLISH BELOW 

Which side-events will you join? Capoeira!  

Which side events will you join? Capoeira!
It’s been a while since we introduced you to a side-event. But don’t worry, in addition to the Kubbs game, you will also be able to participate in other side events! This time…. Capoeira! All side events can be found at the European Life Goals Games, the European sports event that will be held on the Jaarbeursplein from 14 to 18 September. All information about the event can be found at www.europeanlifegoalsgames.com.

Back to Capoeira, because in this article we explain exactly how you can best practice this sport. Actually, capoeira is not a sport, but a game. There is no winner or loser, but you can determine who masters the game best. This can be in the form of creativity, flexibility, experience or knowledge of rules. The game is an exchange of attack and defense techniques on music, with the ‘defending’ side making low bend, evasive movements. So it’s actually a lot of acrobatic moves and spiral staircases. In capoeira people stand in a circle, with two people in the middle, they play against each other by means of different (mock) attacks, counter attacks, defenses, and takeovers.

The origin of side-event capoeira lies within the African slaves on the plantations in Brazil, in the seventeenth century. At the time, the African slaves practiced capoeira to work on their resilience and to honor their culture. You can also see these African roots in the music that is made, listened to and sung during the game. We will let you know as soon as you can sign up for the side-events. Do you wish to receive an e-mail when the registrations are opened? Leave your e-mail here and we will let you know!

Find everything about the dance-fighting sport here: link (Dutch video).

Do wish to read more update about the European Life Goals Games? You find them here!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.