Utrecht, 21 maart 2019 – Vertegenwoordigers vanuit de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties sloten afgelopen zomer het eerste Nationale Sportakkoord. Om de ambities uit het Nationale Sportakkoord waar te maken is het nu aan lokale- en regionale partijen de taak om dit lokaal verder vorm te geven. Uitgewezen middel: een lokaal sportakkoord.

Het Nationale Sportakkoord geeft invulling aan zes ambities die benoemd zijn door alle samenwerkingspartijen. De zes geformuleerde ambities zijn: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’.

Stichting Life Goals Nederland is één van de medeondertekenaars van het deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen. Het akkoord zegt dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn voor iedereen. Specifiek voor dit deelakkoord ligt de focus op mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen.

Lokaal sportakkoord
Alle gemeenten in Nederland wordt geadviseerd om aan de slag te gaan met de ambities uit het Nationale Sportakkoord. Alleen op die wijze kan sport als doel en instrument breder worden verankerd. Alles met als doel dat iedereen in Nederland plezier in sport kan hebben.

Om het Nationale Sportakkoord op de lokale situatie aan te sluiten is een lokaal sportakkoord het aangewezen instrument. Voor het opstellen van een lokaal sportakkoord wordt vanuit het rijk geld beschikbaar gesteld voor een zogeheten ‘sportformateur’. Aan de ‘sportformateur’ de taak om diverse partijen rondom de tafel te krijgen die invulling kunnen gaan geven aan de zes opgestelde ambities vanuit het Nationale Sportakkoord.

“Kans om sport in het sociale domein te verankeren”
Door middel van de lokale sportakkoorden kan de waarde van sport in Nederland worden vergroot. We staan aan de vooravond om sport nog sterker te verankeren in de Nederlandse maatschappij. Ook Arne de Groote, directeur Stichting Life Goals Nederland, is blij met de ontwikkeling van het sluiten van lokale sportakkoorden. “We waren nauw betrokken bij de invulling van het deelakkoord ‘inclusief sporten & bewegen’. Een mooie ontwikkeling voor onze stichting, maar vooral voor het Nederlandse sportlandschap.”

Volgens de Groote hebben we door de lokale sportakkoorden een prachtige kans om sport structureel in het sociale domein te verankeren. “Met onze Life Goals Programma’s zetten wij in op integraal, sector-overstijgend sportbeleid. We weten de zorg- en sportsector op een duurzame manier met elkaar te verbinden. Vooral op het deelakkoord ‘inclusief sporten & bewegen’ kunnen wij gemeenten adviseren en begeleiden om sport in het sociale domein te realiseren en te verduurzamen. Wij gaan graag het gesprek met gemeenten aan over hoe dit ingevuld kan worden.”

Lokaal sportakkoord

Arne de Groote, directeur Stichting Life Goals Nederland, tijdens de ondertekening van het Nationale Sportakkoord.

Meer informatie
Benieuwd hoe Stichting Life Goals Nederland structureel sportaanbod in het sociale domein realiseert? Of bent u benieuwd hoe wij kunnen ondersteunen bij het sluiten van een lokaal sportakkoord?

Neem dan gerust contact met ons op, via:
info@stichtinglifegoals.nl

Wil je meer informatie over het Nationale Sportakkoord? Klik dan hier.

Meer informatie over het deelakkoord ‘inclusief sporten en bewegen’ is hier te vinden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.