Utrecht, 13 december 2018 – De derde en laatste Life Goals Monitor weken van 2018 zitten erop. Hoe verloopt het met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de Life Goals Programma’s?

Om de impact van de Life Goals Programma’s te meten gebruiken we een zelf ontwikkeld online monitoringprogramma, waarbij de persoonlijke ontwikkeling en de organisatorische ontwikkeling van de lokale sportprogramma’s centraal staan.

Alle achttien Life Goals Programma’s nemen drie keer per jaar deel aan de Life Goals Monitor weken. Met de vergaarde data zijn wij in staat om de Life Goals Programma’s verder door te ontwikkelen, bij- en aan te sturen en brengen we in kaart hoe deelnemers zich persoonlijk ontwikkelen.

Deelnemers ontwikkelen zich positief
Inmiddels zit de derde en laatste meting van dit jaar erop en is de balans opgemaakt. Goed nieuws, want de deelnemers laten een positieve ontwikkeling zien op vrijwel alle domeinen. Voor het in kaart brengen van de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers hanteren we tien domeinen. Dit zijn: positie op de participatieladder, respect, samenwerken, gezondheid, zeflfvertrouwen, communicatie, positiviteit, doorzetten, sociale vaardigheden en emotionele stabiliteit.

Met name de stijgingen op de participatieladder, samenwerken, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zijn veelbelovend. In onderstaande figuur is weergegeven welke ontwikkeling deelnemers hebben doorgemaakt op alle domeinen:

Life Goals Monitor weken

Ook de Life Goals Monitor blijft zich ontwikkelen
Door feedback vanuit Maatschappelijke Sportcoaches en Life Goals Coördinatoren blijven wij de Life Goals Monitor doorontwikkelen. Aankomende Life Goals Monitor weken zullen er dan ook kortere en concretere vragenlijsten worden afgenomen. Nieuw in de vragenlijsten zijn vragen omtrent de leefdomeinen zoals wonen, werken en geluk.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.