Osaka, 12 december 2018 – Op uitnodiging van de Universiteit van Osaka verbleef een delegatie van Stichting Life Goals Nederland van 1 tot en met 10 december in Japan. Onderdelen van het werkbezoek waren kennisuitwisseling op het gebied van sport als middel, de werkwijze van Life Goals Nederland en de cursus tot Maatschappelijke Sportcoach.

In juni 2018 brachten Chiaki Okada, hoogleraar Human Sciences aan de Universiteit van Osaka, en haar team een bezoek aan Life Goals Nederland in Utrecht. Een bezoek dat in het teken stond van kennismaking met de werkwijze en het gedachtegoed van Stichting Life Goals Nederland. Een succesvol en vruchtbaar bezoek zo bleek, want nog geen half jaar later volgde een uitnodiging om in Japan de cursus tot Maatschappelijke Sportcoach te geven.

Maatschappelijke Sportcoach cursus
Een bont gezelschap van hoogleraren, PHD-studenten en werknemers van diverse charitatieve instellingen, waaronder The Big Issue Japan, namen deel aan de cursus tot Maatschappelijke Sportcoach. De cursus zorgde voor veel inspiratie en enthousiasme bij deelnemers. “Na de cursus is het mijn doel om een duurzaam sportprogramma op te richten in Osaka’’, laat cursist Sho weten. ‘’We hebben al het een en ander gedaan, waaronder een aantal jaar deelname aan de Homeless World Cup, maar door de Maatschappelijke Sportcoach cursus en de werkwijze van Life Goals Nederland heb ik nu meer tools in handen om een structureel sportprogramma op te zetten.’’ vervolgt Sho.

Ryoto, ook deelnemer aan de cursus, is evenzeer enthousiast. “Voor deze cursus dacht ik altijd dat ik deelnemers moest helpen. Nu zie ik in dat ik als Maatschappelijke Sportcoach de deelnemers slechts bij moet staan en dat de deelnemer zelf in staat is om zich te ontwikkelen.”

Life Goals Japan

Van internationale meerwaarde
Het was voor Stichting Life Goals Nederland een nieuwe ervaring om de werkwijze over te brengen buiten de Nederlandse grenzen. “Voor de organisatie was het werkbezoek in Japan een enorm goede ervaring”, beaamt Wessel Schaling, landelijk coördinator bij Stichting Life Goals Nederland. “Door het bezoek aan Japan zien we nu ook dat culturele barrières geen obstakel vormen voor onze aanpak. Ook voor organisaties in het buitenland kunnen we van meerwaarde zijn.”

“Mijn verwachting is dat we in de toekomst vaker dit soort samenwerkingen zullen aangaan. We blijven ons focussen op Nederland, maar uiteindelijk gaat het om het maken van impact. Als dat in Japan of ergens anders kan dan moeten wij dat gewoon doen en die rol op ons nemen”, sluit Schaling af.

Life Goals Japan

Collega’s Wessel Schaling en Dico de Jager met een deelnemer aan de cursus.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.