Utrecht, 20 augustus 2018 – Tijdens de Life Goals Monitor Weken meten we wat de status is van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de Life Goals Programma’s. De derde periode is ten einde gekomen. Hoog tijd om de balans op te maken.

Alle Life Goals Programma’s werken met de door ons ontwikkelde Life Goals Monitor. Deze monitor werkt via een online webapplicatie en is op maat gemaakt voor de Maatschappelijke Sportcoaches die voor de groep staan. Met de data die we verkrijgen zijn wij in staat om de Life Goals Programma’s door te ontwikkelen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers in kaart te brengen.

Impact Life Goals Programma’s neemt toe
De laatste Life Goals Monitor Weken betreffen de derde meting. Sinds we zijn begonnen met het meten van de ontwikkeling van de deelnemers- en de lokale Life Goals Programma’s is onze impact enorm gestegen.

Life Goals Monitor Weken -

In bovenstaande figuur is de stijging te zien in het aantal Life Goals Programma’s, het aantal Coördinatoren en het aantal coaches die actief zijn. Alle programma’s bereiken momenteel meer dan 900 structurele deelnemers en hebben het afgelopen jaar al meer dan 1000 trainingen verzorgd.

Positieve ontwikkeling deelnemers
Door de toename in het aantal programma’s neemt ook de respons tijdens de Life Goals Monitor Weken toe. Hierdoor zijn we steeds beter in staat om in kaart te brengen wat het effect is van deelname aan onze sportprogramma’s.

In onderstaande figuur is weergegeven welke ontwikkeling deelnemers hebben doorgemaakt in de periode van september 2017 tot en met mei 2018.

Life Goals Monitor Weken

Voor het in kaart brengen van de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers hanteren we negen domeinen. Dit zijn: respect, samenwerken, communicatie, sociale vaardigheden, emotionele stabiliteit, gezondheid, positiviteit, doorzetten en vertrouwen.

We kunnen concluderen dat deelnemers een mooie ontwikkeling doormaken. Bij vrijwel alle domeinen is een stijging zichtbaar. Deelnemers maken vooral een ontwikkeling door op de domeinen samenwerken, gezondheid, sociale vaardigheden en emotionele stabiliteit. De aankomende periode staat voor ons in het teken om te werken aan het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.