Utrecht, 1 juni 2018 – De Life Goals beweging gaat uitbreiden in maar liefst vier nieuwe gemeenten: Bergen op Zoom, Den Bosch, Dordrecht en Gouda. In deze gemeenten gaat binnenkort een Life Goals Programma van start waardoor er op een duurzame manier sportaanbod wordt gecreëerd voor kwetsbare mensen.

Donderdag 31 mei vond de laatste bijeenkomst plaats van de opleiding tot Life Goals Coördinator. Een zestal nieuwe coördinatoren wist het traject succesvol af te sluiten. De afgelopen maanden hebben de coördinatoren een lokale coalitie gesmeed waarin gemeentelijke sportservicebureaus, zorginstellingen en sportverenigingen betrokken zijn. Daarnaast is er een behoefteonderzoek onder de doelgroep gedaan en is er een operationeel plan opgesteld voor de start van het Life Goals Programma.

Vliegende start
“Ik ben ervan overtuigd dat deze Life Goals Coördinatoren een vliegende start maken”, zegt Wessel Schaling, landelijk coördinator van Stichting Life Goals Nederland. “In een korte tijd hebben zij lokale zorg- en sportpartijen aan hun coalitie weten toe te voegen. De kracht van een Life Goals Programma zit hem in lokale samenwerking.” De nieuwe Life Goals programma’s zijn opgezet in samenwerking met lokale sportservicebureaus: FitFabriek Bergen op Zoom, Stichting Hattrick, SPORT•GOUDA, MO Den Bosch en S-PORT.

Lokale sportservicebureaus blijken een perfecte partner te zijn voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Schaling: “Sportservicebureaus beschikken over een breed lokaal netwerk wat de uitrol van het Life Goals Programma bevorderd. Sportservicebureaus zijn daarnaast weer geholpen met onze landelijke methodiek en ons landelijk netwerk. Een win-win dus.”

Eén van de nieuwe Life Goals Coördinatoren is Denise Blom. Denise is werkzaam bij SPORT•GOUDA en heeft het opleidingstraject gevolgd met haar collega Jelle Melkert. Het opleidingstraject is haar goed bevallen. “Sportservicebureaus krijgen steeds vaker de vraag om het sociale domein te betrekken bij sport. Door het opleidingstraject zijn we nu in staat om de brug te slaan tussen zorg en sport in de gemeente Gouda en kunnen we direct aan de slag met het Life Goals Programma.” De laatste bijeenkomst heeft Denise als inspirerend ervaren vervolgt ze. “Het is fijn om kennis gemaakt te hebben met andere Life Goals Coördinatoren en te horen hoe zij het Life Goals Programma hebben opgezet. Door het uitwisselen van kennis en het ontvangen van feedback blijf je leren, de opgedane kennis kan je vervolgens weer toepassen binnen je eigen Life Goals Programma.”

Life Goals Gouda

Denise Blom(Links) en Jelle Melkert(Rechts) gaan in samenwerking met Life Goals Nederland bouwen aan een duurzaam sportprogramma voor kwetsbare mensen in Gouda.


Beweging die steeds sterker wordt
Tijdens de laatste bijeenkomst van het opleidingstraject werd de laatste hand aan het projectplan gelegd en presenteerden de Life Goals Coördinatoren hun lokale plannen. Dit was in het bijzijn van Life Goals Coördinatoren die het opleidingstraject eerder hadden gevolgd. De oudgedienden voorzagen de nieuwe coördinatoren met feedback, tips en succeswensen. Al met al een zeer vruchtbare bijeenkomst, aldus Schaling: “Dat is natuurlijk ideaal: de nieuwe Life Goals Programma’s profiteren van de kennis en ervaring van al draaiende programma’s. Zo ontstaat een beweging die steeds sterker wordt: de Life Goals Beweging.”

Geïnteresseerd in de werkwijze van een Life Goals Programma? Klik dan hier.

De Life Goals Programma’s worden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van onze landelijke partners: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.