Utrecht, 1 maart 2018 – De deelnemers aan de Life Goals Programma’s maken een positieve ontwikkeling door. Uit de Life Goals Monitor Weken, de periode waarin wordt gemeten hoe de deelnemers er voorstaan, blijkt dat er ontwikkeling plaatsvindt op alle domeinen.

Stichting Life Goals Nederland vindt het belangrijk de ontwikkeling van zowel de deelnemers aan lokale Life Goals Programma’s als de lokale programma’s zelf op een objectieve- en wetenschappelijk onderbouwde manier te meten. Daarom werken de lokale programma’s met de Life Goals Monitor. Deze monitor werkt via een online webapplicatie en is op maat gemaakt voor de coaches die voor de groep staan. Zij kunnen nu op een eenvoudige manier spelers monitoren op aanwezigheid én op hun ontwikkeling.

Op 9 domeinen wordt gemeten
De persoonlijke ontwikkeling van deelnemers wordt gemeten aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst bestaande uit negen verschillende onderdelen, de Life Goals kernwaarden. Dit zijn: respect, samenwerken, communicatie, sociale vaardigheden, emotionele stabiliteit, gezondheid, positiviteit, doorzetten en vertrouwen.

In januari zijn de gegevens van de deelnemers van de verschillende lokale Life Goals Programma’s in de Monitor verwerkt, in totaal waren dit 101 metingen. Dat is ongeveer een kwart van het totaal aantal deelnemers op dat moment. In februari zijn alle gegevens verwerkt.

Persoonlijke ontwikkeling
Deelnemers lijken zich op veel verschillende domeinen te ontwikkelen. De meeste deelnemers ontwikkelen zich op samenwerken, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Als naar de gemiddelde vooruitgang gekeken wordt, verbeterd vooral de gezondheid, de samenwerkingsvaardigheden en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

 De volledige rapportage is hier te lezen. In mei vinden de volgende Life Goals Monitor Weken plaats.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.