Utrecht, 26 oktober 2017 – Elk jaar vaardigt Life Goals twee selecties af aan de Homeless World Cup, het WK straatvoetbal voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Acht mannen en acht vrouwen nemen onder begeleiding van Life Goals deel aan dit mondiale evenement. Gedurende het traject ligt de nadruk niet op voetbal vaardigheden, maar op de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. Tijd voor de evaluatie. Wat heeft het traject betekend voor de deelnemers? En draagt het traject bij aan hun persoonlijke ontwikkeling? Door middel van de Life Goals Monitor en open vragenlijsten is dit nauwgezet in kaart gebracht.  

Zestien deelnemers vertrokken 28 augustus naar de Homeless World Cup in Oslo. Het traject bestond uit een intensieve voorbereiding, een toernooi van tien dagen en verschillende terugkomdagen. 6 september landden het gezelschap na een geslaagd toernooi op Nederlandse bodem.

Een nieuwe ‘familie’
Vrijwel alle deelnemers gaven aan geraakt te zijn door de teambinding die tijdens het traject  is ontstaan. Het opdoen van nieuwe contacten was voor hen het belangrijkste effect van het toernooi. Woorden als ‘vrienden’ en ‘familie’ kwamen dan ook vaak terug als het ging om de groep. De trainingsdagen en het trainingsweekend waren hierin een belangrijk onderdeel. Hier leerden de spelers elkaar kennen, werden groepsafspraken gemaakt en ontstond wederzijds respect.

Kennismaken met nieuwe culturen
Kennismaking met nieuwe landen, culturen en tradities was voor de deelnemers zeer leerzaam. Sommigen hadden nog nooit gevlogen. In Oslo kwamen ze in contact met ten minste 45 nieuwe nationaliteiten, elk met een eigen cultuur, eigen tradities, een nieuwe taal of ander eten. De deelnemers gaven aan dat ze de kans om met hen in gesprek te gaan niet hadden willen missen. Velen hebben via Facebook nog contact met de nieuwe sociale relaties.

Homeless World Cup Oslo 2017

De Life Goals Dames 2017 na hun wedstrijd tegen de Schotse dames.


Meer zelfvertrouwen
Naast de opgedane ervaringen geven deelnemers aan zich als persoon ontwikkeld te hebben. Deelnemers geven aan door het traject meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Dat kwam door het vertrouwen van teamgenoten en door het beleven van nieuwe ervaringen. Het was een grote uitdaging die alle deelnemers voor zichzelf succesvol af hebben gerond. De ervaring heeft hen nieuwe energie gegeven om zich door te ontwikkelen.

Homeless World Cup 2017

Aanvoerder van de Life Goals Heren selectie 2017 tijdens het Nederlandse volkslied.


Nieuwe vaardigheden opdoen
Niet alleen het zelfvertrouwen is sterk verbeterd. Deelnemers verbeterden tijdens het traject meerdere vaardigheden. Zo geven deelnemers aan zich te hebben ontwikkeld op hun sociale vaardigheden, ze beter in staat zijn te reflecteren, ze opener zijn geworden en dat emoties beter in bedwang gehouden kunnen worden.

Concrete cijfers
Uit de evaluatie van de Homeless World Cup in Oslo blijkt onder meer dat:

  • Cultuur:63% van de deelnemers geeft aan veel te hebben geleerd van nieuwe culturen.
  • Omgaan met anderen: 81% van de deelnemers heeft goed leren omgaan met anderen.
  • Sociale vaardigheden: 69% geeft aan een ontwikkeling te hebben doorgemaakt op zijn of haar sociale vaardigheden.
  • Zelfvertrouwen: 50% van de deelnemers heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het zelfvertrouwen.
  • Zelfreflectie: 56% geeft aan bewuster naar zichzelf te kijken en bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Benieuwd naar de samenvatting van de evaluatie? Die is hier te bekijken!

Tijdens het Homeless World Cup traject is gebruik gemaakt van de door Life Goals ontwikkelde Life Goals Monitor. Met het monitoringinstrument kan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan Life Goals sportprogramma’s nauwgezet worden bijgehouden. De Life Goals Monitor meet de impact van onze Life Goals sportprogramma’s daarnaast ondersteunt het bij rapportages.
Voor meer informatie over de Life Goals Monitor kan contact worden opgenomen met:
– Mail: dico.dejager@stichtinglifegoals.nl

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.