Algemeen

“Deelnemers maken een positieve ontwikkeling door binnen de programma’s van Stichting Life Goals”

By 18 January 2017 No Comments

Utrecht, 18 januari 2016 – In januari 2016 is Stichting Life Goals een samenwerking aangegaan met de Universiteit Wageningen. Het gezamenlijke doel is om de programma’s van Life Goals te evalueren en zo te kijken wat de daadwerkelijke effecten zijn op de deelnemers.

Monitoren
Life Goals monitort haar programma’s op zeven verschillende hoofddomeinen, zoals: gezondheid, zelfbeeld, emotionele stabiliteit en sociale vaardigheden. Deze domeinen zijn gevonden in onze zoektocht door de wetenschap en zijn tevens onderwerpen van onze Life Goals Sessies. Coaches en begeleiders dragen zorg voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen die deelnemers doormaken. Life Goals verzamelt deze gegevens en kan op deze manier nagaan of de sportprogramma’s daadwerkelijk een positieve invloed op de deelnemers hebben. Hiernaast werkt het als handig hulpmiddel om deelnemers actief bezig te laten zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Onderzoek Universiteit van Wageningen
De samenwerking met de Universiteit van Wageningen is er op gericht om te zien of deelnemers een positieve ontwikkeling op de gemeten domeinen laten zien over de tijd. In het onderzoek zijn 89 deelnemers geanalyseerd die minimaal twee keer aan een evaluatie hebben deelgenomen. Het onderzoek loopt nog steeds, maar de voorlopige resultaten vertellen ons dat er een vooruitgang te zien is op alle bestudeerde domeinen. De deelnemers maken dus een positieve ontwikkeling door binnen de programma’s die Stichting Life Goals aanbiedt en lijken baat te hebben bij het gestructureerd sporten.

Voor meer informatie over het onderzoek of een inkijkje in de voorlopige resultaten, zie:
Nieuwsbrief projectgroep – januari 2017[5]