ZEIST, 6 juni 2016 – Vijf jaar na de oprichting maakt Stichting Life Goals in haar eerste jaarverslag de voorlopige balans op. En die is niet alleen positief. Jaarlijks vinden er via de sportprogramma’s van Life Goals honderden mensen een nieuw doel in hun leven. Maar ondanks dat succes constateert Life Goals dat de groep kwetsbare mensen in onze samenleving toeneemt.

Het zijn deze kwetsbare mensen waar Life Goals zich sinds het allereerste voetbaltoernooi voor dak- en thuislozen op richt. De stichting organiseert in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties en gemeenten in Nederland verschillende programma’s gericht op de participatie van kwetsbare mensen. In die programma’s speelt sport een belangrijke rol.

Veel mensen hebben simpelweg hup nodig
“Wij constateren dat de groep mensen die het niet alleen redt de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid”, zegt Arne de Groote, directeur van Stichting Life Goals. “De overheid heeft zich op veel terreinen in de zorg teruggetrokken. Gemeenten kregen er taken bij, maar zagen hun budgetten krimpen. Mensen moeten tegenwoordig ‘zelfredzaam’ zijn, maar velen hebben simpelweg hulp nodig. Er kloppen meer en meer mensen bij ons aan.”

Uit het rapport ‘Verwarde mensen op straat’ van het Leger des Heils uit december 2015 blijkt dat Nederland zo’n 25.000 daklozen telt. Het aantal ‘verwarde mensen’ waarover het Leger spreekt is groter. De Groote: “Wij zijn de enige organisatie die zich binnen de sportwereld richt op deze mensen. Na vijf jaar kunnen we zeggen dat onze aanpak werkt voor de mensen die aan onze programma’s hebben deelgenomen, maar is het ook bitter te moeten constateren dat de doelgroep tot wie wij ons richten alleen maar is gegroeid.”

De kracht van sport
Life Goals gebruikt de kracht van sport om mensen te inspireren weer mee te doen. Voor de één betekent dat afrekenen met een verleden van drugs of alcohol, voor de ander betekent dit nieuwe vrienden maken of weer plezier in het leven krijgen.

Bij Life Goals spelen zelf opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches een belangrijke rol. Zij vormen in 30 steden de verbindende schakel tussen sportvereniging, gemeente en zorginstanties en de deelnemer zelf.

Belangrijkste programma’s zijn de Dutch Street Cup (sport/activitatieprogramma voor dak- en thuislozen) en de Dutch Trainee Cup (sport/participatieprogramma voor ) en de Dutch Career Cup (sport/re-integratieprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). In 2015 organiseerde Life Goals de Homeless World Cup op het Museumplein in Amsterdam.

Jaarverslag Life Goals
Het jaarverslag van Life Goals is hier te lezen.