Maatschappelijke Sportcoach

In de media: Gelderland zet maatschappelijke sportcoaches in

By 2 September 2014 No Comments

DE GELDERLANDER, 28 augustus 2014 – De provincie Gelderland begint, samen met de Gelderse Sport Federatie, stichting Life Goals en de Federatie Opvang, een offensief om meer ‘kansarme’ inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. 

Dat offensief bestaat onder andere uit de lancering van de cursus Maatschappelijke Sportcoach. In drie dagen tijd wordt mensen uit de sport- en zorgwereld geleerd hoe ze kwetsbare mensen, die vaak geen werk hebben en met allerlei problemen kampen, kunnen stimuleren weer actief te worden. De eerste cursus start op 9 oktober. Het is de bedoeling de komende drie jaar minimaal 180 Gelderse professionals en vrijwilligers op te leiden.

“Er is steeds meer vraag naar sport als middel om in maatschappelijk opzicht stappen te zetten. Sport kan bijdragen aan structuur en ritme van iemands leven. Zie het als een eerste van activering”, zegt Arne de Groote, directeur van Life Goals.

De Groote noemt nog een aspect: eigenwaarde. “De mensen op wie wij ons richten, uit zeg maar de onderkant van de samenleving, hebben vaak veel teleurstellingen moeten slikken. Daardoor hebben ze een schild om zich heen getrokken. Iedereen heeft schuld aan hun situatie behalve zijzelf. Als wij er dan, dankzij ons sport- en beweegproject, voor kunnen zorgen dat ze weer ergens bij horen en ze inzien dat ze wel degelijk wat in hun mars hebben, kunnen er hele mooie dingen ontstaan.”

De Maatschappelijke Sportcoach is niet per se een sporttrainer. Hij of zij is eerder iemand die mensen de weg wijst naar een reguliere sportclub men hen klaar maakt om die stap te zetten. De Groote: “De cursus wordt gegeven door een sportpsycholoog. Hij zal onder andere uitleggen hoe groepsprocessen werken en hoe je de juiste snaar kunt raken.”

In Nederland hebben tot nu toe zo’n tweehonderd mensen het certificaat Maatschappelijke Sportcoach behaald, veelal binnen gemeentelijke projecten. In Gelderland wordt de cursus voor het eerst op provinciaal niveau gelanceerd. De Groote: “In Gelderland kunnen we de cursus dankzij provinciale subsidies voor 250 in plaats van 850 euro aanbieden. Vandaar dat we in Gelderland meteen ook zo hoog inzetten met 180 cursisten. Een bedrag van 250 euro is ook voor een vrijwilliger in de zorg of sport, of voor iemend die een eigen sportbureautje runt, goed op te brengen.”

Het is de bedoeling dat de komende drie jaar minimaal vijfhonderd mensen uit de doelgroep onder de regie van de Maatschappelijke Sportcoaches gaan sporten en bewegen bij een Gelderse sportclub. De pilot vormt de opmaat naar structurele samenwerking tussen sportclubs en zorg- en welzijnsinstellingen.

Provincie Gelderland, Stichting Life Goals, Gelderse Sport Federatie en Federatie Opvang bundelen krachten om professionals en vrijwilligers in de sport en zorg- en welzijninstellingen tot Maatschappelijk Sportcoaches op te leiden. Bij interesse in de cursus of voor het aanvragen van meer informatie stuur dan een mail naar: info@stichtinglifegoals.nl