Ons netwerk

Alleen samen kun je echt verschil maken.

Ons netwerk

Life Goals Nederland gelooft in de kracht van samenwerking.

Life Goals gelooft in de kracht van samenwerking.

Alleen door gebruik te maken van expertise, ervaring en de netwerken van betrokken partners zijn wij in staat een vuist te maken en echt het verschil te maken voor de deelnemers aan onze programma’s.

Partners

Partners

Wij werken samen met een scala aan partijen uit het maatschappelijk middenveld, met gemeenten, met (semi)overheidsorganisaties en met de sportwereld. Wij worden onder andere financieel ondersteund door de Rabobank Foundation, het Leger des Heils, de VriendenLoterij, Adessium en de Zorg van de Zaak Foundation.

VriendenLoterij

VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt Stichting Life Goals Nederland dankzij haar deelnemers. De helft van ieder VriendenLoterij-lot gaat naar goede doelen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn in Nederland, of naar een club of vereniging naar keuze.

Leger des Heils
Het Leger des Heils is een zeer gewaardeerde partner van Life Goals en steunt ons met een financiële bijdrage en advies. Al jaren volgen cliënten van het Leger des Heils onze sportprogramma’s.

Rabobank Foundation
Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is hun belangrijkste doel. De Rabobank Foundation steunt Life Goals Nederland financieel bij het verwezenlijken van nieuwe Life Goals Programma’s.

Adessium Foundation
Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.  Adessium Foundation steunt Life Goals Nederland financieel bij het verwezenlijken van nieuwe Life Goals Programma’s.

Zorg van de Zaak Foundation
De Zorg van de Zaak Foundation heeft als doel om bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied. De Zorg van de Zaak Foundation steunt Life Goals Nederland financieel bij het verwezenlijken van nieuwe Life Goals Programma’s

Federatie Opvang
Life Goals werkt samen met Federatie Opvang op het gebied van kennis en ontwikkeling van sportprogramma’s voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

Wageningen University
Wageningen University ondersteunt de Life Goals Academie bij het samenstellen van ons sportaanbod en de monitoring ervan.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport
Voor oplossingen van vraagstukken op het gebied van sport en bewegen is kennis noodzakelijk. Kenniscentrum Sport heeft deze kennis in huis. Als partner ondersteunt Kenniscentrum Sport met kennis, advies en als netwerkpartner.

Homeless World Cup
Jaarlijks selecteren wij uit al onze lokale stichtingen deelnemers die Nederland mogen vertegenwoordigen op de Homeless World Cup. Life Goals is al jaren een partner.

KNVB
Life Goals is een van de partijen binnen het KNVB Samen initiatief.

Robey Sportswear
Sinds 2017 heeft Life Goals een samenwerking op het gebied van kleding met Robey Sportswear.

Blijf op de hoogte en volg ons