Voor Zorginstellingen

Sportprogramma’s die verder gaan dan de reguliere dagbesteding.

Voor Zorginstellingen

Life Goals heeft zorginstellingen een programma te bieden dat verder gaat dan de reguliere dagbesteding.

Life Goals heeft zorginstellingen een programma te bieden dat verder gaat dan de reguliere dagbesteding.

Onze sportprogramma’s hebben tot doel mensen te inspireren zichzelf te ontwikkelen. In de afgelopen jaren hebben we op deze manier duizenden mensen weer in beweging gekregen. Life Goals werkt al jaren samen met het Leger des Heils.

Op lokaal niveau zijn ook andere zorginstellingen nauw betrokken bij onze programma’s. Zo werken wij intensief samen met de medewerkers die bezig zijn met dagbestedingsactiviteiten.

In de afgelopen jaren heeft Life Goals een eigen methodiek ontwikkeld.

In de afgelopen jaren heeft Life Goals een eigen methodiek ontwikkeld.

Die aanpak is gebaseerd op praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wageningen University is een van onze partners. Daarnaast zijn er intensieve contacten met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim.

Centraal in onze aanpak staan onze Maatschappelijke Sportcoaches. Wij leiden zelf alle sportcoaches die voor Life Goals aan de slag gaan op tot Maatschappelijke Sportcoaches. Alle Maatschappelijke Sportcoaches hebben hetzelfde doel: met sport mensen inspireren zichzelf te ontwikkelen. Zowel op sportief maar zeker ook op sociaal gebied.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die ons aanbod lokaal aanbieden.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die ons aanbod lokaal aanbieden.

Met lokale stichtingen leggen we verbindingen tussen sportverenigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De landelijke Life Goals organisatie steunt deze stichtingen met kennis, programma’s, financiën, HR en meer. We leiden de Life Goals Coördinatoren op, de mensen die de regie voeren over de lokale stichtingen. Door te werken met lokale stichtingen zorgen we er voor dat de programma’s op maat worden aangeboden en zijn we zeker van lokaal draagvlak.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals