Voor Sportverenigingen

Life Goals biedt betrokken sportverengingen programma’s op maat.

Voor Sportverenigingen

Nederland heeft veel sportverenigingen die zich maatschappelijk willen inzetten.

Nederland heeft veel sportverenigingen die zich maatschappelijk willen inzetten.

Dit zijn verenigingen die verder kijken dan het ledenbestand, clubs voor wie de wereld niet buiten de eigen sportaccommodatie ophoudt te bestaan. Betrokken sportverenigingen dus.

Bijna een op de drie sportverenigingen in Nederland is aan te merken als een ‘open club’: een club met een open houding naar de veranderende samenleving.

De grote vraag voor veel sportverenigingen is: hoe zet je betrokkenheid nou om in concrete actie?

De grote vraag voor veel sportverenigingen is: hoe zet je betrokkenheid nou om in concrete actie?

Actie die verder gaat dan een eenmalige inspanning van vrijwilligers, actie die integraal onderdeel uitmaakt van het beleid van de vereniging. Die vooral leidt tot duurzaam resultaat. Híer komt Life Goals in beeld. Wij bieden lokale sportverenigingen de ondersteuning die nodig is om goede wil om te zetten in programma’s die tot resultaat leiden.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die onze programma’s lokaal aanbieden.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die onze programma’s lokaal aanbieden.

Met lokale stichtingen leggen we verbindingen tussen sportverenigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De landelijke Life Goals organisatie steunt deze stichtingen met kennis, programma’s, financiën, aanvragen voor subsidie, HR en meer. Door te werken met lokale stichtingen zorgen we er voor dat de programma’s op maat worden aangeboden en zijn we zeker van lokaal draagvlak.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals