Voor Gemeenten

Life Goals biedt gemeenten een oplossing voor een lastige doelgroep.

Voor Gemeenten

Alle gemeenten hebben te maken met mensen die het in hun eentje niet redden.

Alle gemeenten hebben te maken met mensen die het in hun eentje niet redden.

Want lang niet iedereen is zelfredzaam in onze participatiesamenleving. Dit is een diverse groep mensen, die kampt met meervoudige problematiek. Door de terugtrekkende beweging die de landelijke overheid heeft ingezet,

moeten gemeenten de verantwoordelijkheid voor deze mensen op zich nemen. Terwijl er de afgelopen jaren stevig is bezuinigd op de zorg.

Stichting Life Goals krijgt deze mensen met sport weer in beweging.

Stichting Life Goals krijgt deze mensen met sport weer in beweging.

Op basis van onze eigen ervaringen en op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze mensen gebaat zijn bij een sportprogramma. Sport zorgt ervoor dat ze toegang krijgen tot nieuwe sociale groepen, ze het gevoel krijgen ergens bij te horen. Via sport hebben we zo duizenden mensen ertoe gebracht weer iets van hun leven te maken. Zo stimuleren we hun maatschappelijke participatie. Deze mensen vinden niet of nauwelijks aansluiting bij sportverenigingen. Hier komt Life Goals kijken. Wij zorgen ervoor dat ze met op maat gemaakte programma’s wel in beweging komen.

Voor gemeenten

Voor gemeenten

Die aanpak is gebaseerd op de praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Onze methodiek sluit perfect aan bij de uitdagingen waar de deelnemers voor staan.

Om de impact van onze programma’s en de progressie van de deelnemers te meten, werken we met een eigen monitoringprogramma. Dit is een ideaal en handig instrument om de impact van lokale stichtingen aan te tonen en helpt enorm bij rapportages naar stakeholders.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die ons aanbod lokaal aanbieden. Met lokale stichtingen leggen we verbindingen tussen sportverenigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De landelijke Life Goals organisatie steunt deze stichtingen met kennis, programma’s, financiën, HR en meer. Door te werken met lokale stichtingen zorgen we er voor dat de programma’s op maat worden aangeboden en zijn we zeker van lokaal draagvlak.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals