Strategie

Met lokale stichtingen vitale lokale coalities maken.

Strategie

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die in hun omgeving kwetsbare mensen in beweging brengen, zowel sportief als maatschappelijk.

Life Goals werkt met lokale Life Goals stichtingen die in hun omgeving kwetsbare mensen in beweging brengen, zowel sportief als maatschappelijk.

Kwetsbare groepen hebben nauwelijks toegang tot regulier sportaanbod. Deze mensen worden uitgesloten van verschillende faciliteiten. Vaak weten ze de weg naar de sportvereniging niet te vinden, terwijl sport juist voor deze mensen een geweldig instrument kan zijn om er weer bij te horen.

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er binnen gemeenten veel goede wil is om meer voor onze doelgroep te doen. In de praktijk werken partijen echter vaak langs elkaar heen. De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

Life Goals legt de verbinding tussen sportverenigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Life Goals legt de verbinding tussen sportverenigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor onze lokale stichtingen. De Life Goals stichtingen bieden sportverenigingen programma’s waarmee zij op een beproefde en duurzame manier sport kunnen inzetten voor deelnemers aan onze programma’s.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals