Hoe werken wij?

Met een beproefde methodiek lokaal het verschil maken voor kwetsbare mensen.

Hoe werken wij?

Met een beproefde methodiek lokaal het verschil maken voor kwetsbare mensen.

Life Goals Nederland biedt sportprogramma's voor kwetsbare mensen

Life Goals Nederland biedt sportprogramma's voor kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen hebben nauwelijks toegang tot regulier sportaanbod. Vaak weten deze mensen de weg naar de sportvereniging niet te vinden. Of kunnen ze de contributie niet betalen. Juist voor hen kan sport een geweldig instrument zijn om er weer bij te horen.

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er binnen gemeenten veel goede wil is om meer voor onze doelgroep te doen. In de praktijk werken partijen alleen vaak langs elkaar heen. De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

Stichting Life Goals Nederland biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen. Dat doen we via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring.

Wij werken samen met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten. Onze aanpak geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten om sport in het sociale domein te realiseren. Dit doen wij door partijen te verbinden, kennis over te dragen en activiteiten te monitoren.

Betrekken lokale organisaties en mensen

Betrekken lokale organisaties en mensen

Voordat we van start gaan in een nieuwe gemeente maakt Life Goals Nederland een brede analyse van de lokale situatie. Vervolgens wordt een Life Goals Coördinator aangesteld die over de benodigde kennis en het juiste netwerk bezit. Samen met Life Goals Nederland wordt er een plan geschreven waarbij lokale organisaties en mensen worden betrokken.

Beproefde methodiek

Beproefde methodiek

Voor de uitvoering van het sportprogramma heeft Life Goals Nederland een beproefde methodiek ontwikkeld. Deze wordt aangeboden aan gemeenten. De methodiek bestaat uit vier pijlers en is door gemeenten op eigen wijze te implementeren.

Om deze methodiek goed te implementeren wordt er lokaal een Life Goals Coördinator aangesteld en opgeleid. De Life Goals Coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportprogramma.

De methodiek is gebaseerd op praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wageningen University is een van onze partners.

Life Goals Nederland is actief in meerdere gemeenten. Ook een samenwerking aangaan met Life Goals Nederland?

Life Goals Nederland is actief in meerdere gemeenten. Ook een samenwerking aangaan met Life Goals Nederland?

Wilt u lokaal het verschil maken voor kwetsbare mensen door middel van sport?

Neem dan gerust contact op voor het verkrijgen van meer informatie of voor het maken van een afspraak:
info@stichtinglifegoals.nl

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals