Hoe werken wij?

Sportprogramma's op maat voor lokale sportservicebureaus en gemeenten

Hoe werken wij?

Sportprogramma's op maat voor lokale sportservicebureaus en gemeenten

Stichting Life Goals Nederland werkt als landelijke aanjager van lokale sportprogramma's voor kwetsbare mensen

Stichting Life Goals Nederland werkt als landelijke aanjager van lokale sportprogramma's voor kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen hebben nauwelijks toegang tot regulier sportaanbod. Vaak weten deze mensen de weg naar de sportvereniging niet te vinden. Of kunnen ze de contributie niet betalen. Juist voor hen kan sport een geweldig instrument zijn om er weer bij te horen.

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er binnen gemeenten veel goede wil is om meer voor onze doelgroep te doen. In de praktijk werken partijen alleen vaak langs elkaar heen. De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

We verbinden partijen, verspreiden kennis en voeren lobby voor deze doelgroep binnen de sportsector. Onze aanpak geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten en sportservicebureaus om sport in het sociale domein te realiseren.

Wij werken samen met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten. De sportprogramma’s bieden we via een beproefde methodiek met goed opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches en standaard monitoring.

Life Goals Programma's

Life Goals Programma's

Jaarlijks heeft Stichting Life Goals Nederland ruimte voor maximaal acht nieuwe Life Goals Programma’s. Wij richten ons op gemeenten met commitment. Op bestuurders van sportservicebureaus of vertegenwoordigers van gemeenten die er echt in geloven dat sport het verschil kan maken voor kwetsbare mensen.

Aan de basis van een Life Goals Programma staat een door ons opgeleide coördinator. De Life Goals Coördinator fungeert in de gemeente als centraal aanspreekpunt voor het sportaanbod voor kwetsbare mensen. Tijdens de opleiding werken we gezamenlijk aan een projectplan, begeleiden we bij belangrijke gesprekken met potentiële partners en koppelen we ons landelijke netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen aan het lokale Life Goals Programma. Dit vormt de basis van een duurzame samenwerking en zorgt voor een kickstart van het Life Goals Programma.

Landelijke aansturing, lokale impact

Landelijke aansturing, lokale impact

Life Goals Nederland blijft de programma’s gedurende de samenwerking ondersteunen met communicatie, fondsenwerving, het koppelen van het landelijke netwerk, voortgangsrapportages en structurele werkbezoeken. Wij zijn van mening dat we samen de meeste impact kunnen maken.

De Life Goals Programma’s komen jaarlijks meerdere keren bij elkaar. Regelmatig organiseren wij kennis- en netwerkbijeenkomsten. Wij vinden het belangrijk dat Life Goals Coördinatoren hun ervaringen kunnen uitwisselen en hierdoor van elkaar kunnen leren. Uiteindelijk delen we allemaal dezelfde visie: het verschil maken voor kwetsbare mensen door middel van sport.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De aanpak bestaat uit een lokale Life Goals Coördinator, de bewezen Life Goals Methodiek en landelijke ondersteuning en verbinding. De Life Goals Coördinator is bij elk programma de spin in het web. Hij bouwt en coördineert het programma in samenwerking met Life Goals Nederland.

De Life Goals Programma’s werken allemaal volgens de uitgewerkte en bewezen methodiek. Deze is gebaseerd op onze praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wageningen University is één van onze partners. De Life Goals Coördinator ziet toe op de implementatie en de uitvoering van de methodiek.

Onze methodiek bestaat uit vier pijlers:

  • Maatschappelijke Sportcoaches
  • Life Goals Monitor
  • Life Goals Sessies
  • Life Goals Festivals

Klik hier voor meer informatie over de Life Goals Methodiek.

De combinatie van lokaal maatwerk en ons landelijke netwerk zorgt ervoor dat een Life Goals Programma in elke gemeente aanslaat

De combinatie van lokaal maatwerk en ons landelijke netwerk zorgt ervoor dat een Life Goals Programma in elke gemeente aanslaat

Stichting Life Goals Nederland streeft ernaar om in alle 43 centrumgemeenten van Nederland een programma actief te hebben.

Wilt u samen met ons lokaal het verschil maken voor kwetsbare mensen door middel van sport?

Neem dan gerust contact op voor het verkrijgen van meer informatie of voor het maken van een afspraak:

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals