ANBI gegevens

Stichting Life Goals beschikt over een ANBI status.

ANBI gegevens

Bestuur

F.P. Derks, voorzitter
Sinds 25-11-2010

H.J. Dijkstra, penningmeester
Sinds 21-12-2012

W. Ludeke, secretaris
Sinds 27-7-2011

Operationeel directeur

A.A. de Groote
Sinds 27-7-2011

Accountant

Fiscaal adviseurs
Jansen Schepers

Financiële administratie
Jansen Schepers

Adres

Stichting Life Goals Nederland
Vredeburg 40, Utrecht

KvK & RSIN

KvK nummer: 51384973
RSIN nummer: 823254987

Doelstelling

Het (preventief) inzetten van sport voor kwetsbare doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving hebben of dreigen te krijgen.

Beleid

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. De coördinatie en organisatie van landelijke sporttrajecten voor sociaal kwetsbare groepen met daaraan gekoppeld maatschappelijke doelstellingen;
  2. Het aanbieden van doelgroep gerichte sportprogramma’s.

Financieel overzicht 2016

Financieel overzicht
Bekijk hier een financieel overzicht van Stichting Life Goals.

Jaarrekening
Bekijk hier de jaarrekening van Stichting Life Goals.

Planning

Stichting Life Goals streeft er naar jaarlijks 8 nieuwe lokale Life Goals stichtingen aan haar netwerk toe te voegen.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De Operationeel Directeur ontvangt een bruto jaarsalaris van €72.000.

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals