European Life Goals Games 2020

21-27 september 2020
Esplanade, Almere

Over ons

European Life Goals Games 2020

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging.

Stichting Life Goals Nederland is meer dan verheugd om aan te kondigen dat we van 21 t/m 27 september 2020 de European Life Goals Games 2020 organiseren. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie en de gemeente Almere.  

De European Life Goals Games 2020 is een zeven dagen durend sociaal sportevenement waar meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport kunnen ervaren. De European Life Goals Games 2020 wordt gehouden in de European Week of Sport 2020. Het sportevenement is speciaal ontworpen om sportparticipatie en sociale inclusie te bevorderen.  

Deelnemers

Het middel dat Life Goals gebruikt, is sport.

De European Life Goals Games 2020 biedt ruimte aan meer dan 400 deelnemers. Onze deelnemers zijn dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of mensen met ggz-problematiek. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.  

Deelnemers zijn afkomstig uit het netwerk van tien Europese samenwerkingspartners en de Life Goals Programma’s van Stichting Life Goals Nederland. In totaal nemen 40 teams deel aan het evenement. Hiervan zijn 20 teams afkomstig uit het Europese netwerk. De overige 20 teams komen voort uit de Life Goals Programma’s. Het evenement biedt ruimte aan zowel heren- als damesteams. 

Samenwerkingspartners

Jaarlijks krijgen wij zo duizenden mensen weer in beweging.

Samen maken we de meeste impact is het motto van de European Life goals Games 2020. Voor de organisatie werkt Stichting Life Goals Nederland intensief samen met; Europese Commissie, gemeente Almere, Leger des Heils en het NOC*NSF.  

Meer dan een evenement

De European Life Goals Games 2020 is een innovatief evenement dat sport en educatie met elkaar verbindt. In aanloop naar het evenement volgen veertig coaches uit Europa de Maatschappelijke Sportcoach Cursus van Stichting Life Goals Nederland. Een cursus die ontwikkeld is door sportpsychologen, coaches, culturele antropologen en deelnemers met als doel cursisten de juiste handvatten mee te geven voor de begeleiding van kwetsbare doelgroepen tijdens sportactiviteiten. Tevens creëert de integratie van de cursus in aanloop naar het evenement een gedeelde visie en cultuur.  

Maar ook tijdens de European Life Goals Games 2020 volgens deelnemers een cursus tot assistent Maatschappelijke Sportcoach. Via deze cursus leren zij cruciale vaardigheden voor het aanbieden van sportactiviteiten in hun eigen omgeving. 

Over Stichting Life Goals Nederland

Stichting Life Goals Nederland richt zich op de groep mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.  

Sport kan deze mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen. Wij geloven in de kracht van sport. Het brengt mensen samen en kan bijdragen aan het behalen van sociale doelen, maar wat voorop staat is dat sport kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.  

Door het aangaan van lokale samenwerkingen, het creëren van een lokaal breed draagvlak en ons landelijke netwerk maken we het mogelijk om sport structureel in te bedden in het sociale domein. Onze aanpak geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten, sportservicebureaus en overheden om sport in het sociale domein te realiseren. 

Partners

Life Goals Nederland wordt ondersteund door:

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland