Opleidingen

Onze opleidingen koppelen theorie aan praktijk.

Opleidingen

Iedereen die voor Life Goals aan de slag gaat, krijgt een opleiding aangeboden.

Iedereen die voor Life Goals aan de slag gaat, krijgt een opleiding aangeboden.

Dat is belangrijk, want uit ervaring weten we dat onze doelgroep de juiste begeleiding nodig heeft om in beweging te komen. Daarom hanteert Life Goals een vaste methodiek, gebaseerd op praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. Iedereen die namens Life Goals opereert, maakt zich deze aanpak eigen.

De Life Goals Academie stelt de opleidingen zelf samen. Onze opleidingen worden verzorgd door ervaren docenten. Dat zijn mensen die nauw betrokken of in dienst zijn van Life Goals. Ze weten waar ze het over hebben, kennen de praktijk en de uitdagingen waar de cursisten mee te maken krijgen.

De Life Goals Academie verzorgt niet alleen opleidingen voor professionals uit de zorg en sport, maar ook voor vrijwilligers en deelnemers van onze projecten.

De Life Goals Academie verzorgt niet alleen opleidingen voor professionals uit de zorg en sport, maar ook voor vrijwilligers en deelnemers van onze projecten.

Met onze opleidingen creëren we groeimogelijkheden voor onze deelnemers. Voor deelnemers die klaar zijn voor de volgende stap en zelf een cruciale rol gaan spelen binnen onze lokale stichtingen. De afgelopen jaren hebben we zo honderden mensen geholpen zichzelf te ontwikkelen. Vele deelnemers aan onze programma’s staan nu voor de groep. Dat is persoonlijke ontwikkeling, daar doen wij het voor.

In al onze opleidingstrajecten koppelen we de theorie aan de dagelijkse praktijk.

In al onze opleidingstrajecten koppelen we de theorie aan de dagelijkse praktijk.

Afgestemd op de specifieke cursus of opleiding worden concrete praktijkcases besproken en word theoretische kennis overgebracht. Deelnemers krijgen aan het einde van hun opleiding een certificaat uitgereikt.

De Life Goals Academie verzorgt diverse workshops, trainingen en opleidingen, waarvan er twee centraal staan in onze methodiek: de opleiding tot Life Goals Coördinator en de opleiding tot Life Goals Maatschappelijke Sportcoach waarbij je wordt opgeleid tot activiteitenbegeleider voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Daarnaast verzorgt de Academie opleidingen op maat.

Opleiding Life Goals Coördinator

Opleiding Life Goals Coördinator

Een vliegende start maken met een lokale Life Goals stichting.

Een vliegende start maken met een lokale Life Goals stichting.

Alle coördinatoren die voor Life Goals aan de slag gaan, krijgen een opleiding aangeboden. Zo maken we ze wegwijs in de Life Goals werkwijze en helpen we ze een vliegende start te maken met hun lokale Life Goals stichting.

Een nieuwe Life Goals Coördinator staat voor vele uitdagingen.

Een nieuwe Life Goals Coördinator staat voor vele uitdagingen.

Hoe krijg je de juiste partijen bij elkaar aan tafel? Waarmee moet je rekening houden met het opstellen van een begroting? Zijn er subsidies waar de stichting aanspraak op kan maken? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de opleiding worden deze thema’s besproken en behandeld.

Als landelijke Life Goals organisatie helpen we nieuwe coördinatoren op weg.

Als landelijke Life Goals organisatie helpen we nieuwe coördinatoren op weg.

Dat doen we met een zesdaagse cursus. Tijdens deze cursus helpen we coördinatoren van nieuwe stichtingen op weg. Op de agenda staan onderwerpen als het opstellen van een sluitende begroting, een omgevingsanalyse, een pitchplan enzovoort. De onderwerpen zijn strategisch én praktisch, waarbij cursisten ook zelf aan de slag gaan.

Daarnaast worden cursisten bekendgemaakt met de Life Goals aanpak. We hanteren een vaste en beproefde methodiek om deelnemers aan Life Goals programma’s zo goed mogelijk te helpen. Tenslotte wordt er stilgestaan bij persoonlijk leiderschap. Zo worden nieuwe coördinatoren zich bewust van de rol die ze krijgen.

Cursus Life Goals Maatschappelijk Sportcoach

Cursus Life Goals Maatschappelijk Sportcoach

Wij leiden alle sportcoaches die voor Life Goals stichtingen aan de slag gaan op tot Maatschappelijke Sportcoach.

Wij leiden alle sportcoaches die voor Life Goals stichtingen aan de slag gaan op tot Maatschappelijke Sportcoach.

Alle Maatschappelijke Sportcoaches hebben hetzelfde doel: met sport mensen inspireren zichzelf te ontwikkelen. Op sportief, maar vooral op sociaal gebied.

De Maatschappelijke Sportcoach richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

De Maatschappelijke Sportcoach richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Een sportcoach is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkwijze van Life Goals. Componenten hiervan zijn het verzorgen van sporttrainingen, het invullen van de Life Goals Monitor, het geven van Life Goals Sessies en het begeleiden van het team op onze landelijke Life Goals Festivals. Bovenal is de coach verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omstandigheden waaronder deelnemers kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De cursus Maatschappelijke Sportcoach is gericht op verschillende doelgroepen: sporttrainers, zorgmedewerkers en deelnemers uit onze lokale programma’s die klaar zijn voor de volgende stap.

Het curriculum bestaat uit verschillende modules, waaronder:

  • Sport in onze maatschappij
  • Life Goals werkwijze
  • Zelfinzicht
  • Team- of groepsontwikkeling
  • Praktijk (het veld op)
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Projectorganisatie

De cursus is een praktijkgerichte kennisverrijking voor iedereen die sport wil inzetten als middel om anderen vooruit te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

De cursus is een praktijkgerichte kennisverrijking voor iedereen die sport wil inzetten als middel om anderen vooruit te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

De kosten van de cursus bedragen eenmalig €250,- (exclusief BTW) per cursist. Dit is inclusief lesmateriaal, lunch tijdens cursusdagen, en de certificering. De cursusdagen zijn opgebouwd uit veel verschillende werkvormen, zowel theoretisch als praktisch.

Cursussen op maat

Cursussen op maat

Stichting Life Goals verzorgt ook cursussen op maat.

Stichting Life Goals verzorgt ook cursussen op maat.

Meestal zijn dat trainingen voor specifieke doelgroepen waarvoor het nodig is dat we modules uit bestaande trainingen aanvullen, combineren of weglaten. In alle gevallen betreft het cursussen waarin ‘sport als middel’ centraal staat.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training of cursus over sport als middel aan uw organisatie. Of een cursus waarbij wij deelnemers uit onze programma’s opleiden tot Maatschappelijke Sportcoach of scheidsrechter op onze evenementen. Ook zijn wij en onze kennis in te huren voor congressen en evenementen.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals