Monitoring

Duidelijk inzicht in ontwikkeling deelnemers en projecten.

Monitoring

Wij werken graag met tastbare resultaten.

Wij werken graag met tastbare resultaten.

Daarom hebben wij veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een eigen monitoringinstrument. Met dat instrument – een handige app – kan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan onze programma’s worden bijgehouden. Ook de ontwikkelingen binnen het project zelf worden zo in kaart gebracht. Het is een ideaal instrument om de impact van lokale stichtingen aan te tonen. Goede monitoring helpt bovendien enorm bij rapportages naar stakeholders.

Met de Life Goals Monitor brengen we de status van het sportinitiatief in kaart.

Met de Life Goals Monitor brengen we de status van het sportinitiatief in kaart.

Zo krijgen betrokkenen snel inzicht in het verloop van de samenwerking, de financiële status van de lokale stichting, het verloop van de communicatie, het bereik van het programma en de wijze waarop deelnemers doorstromen.

Daarnaast focust de monitor op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Daarnaast focust de monitor op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Daarom hebben wij veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een eigen monitoringinstrument. Met dat instrument – een handige app – kan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan onze programma’s worden bijgehouden. Ook de ontwikkelingen binnen het project zelf worden zo in kaart gebracht. Het is een ideaal instrument om de impact van lokale stichtingen aan te tonen. Goede monitoring helpt bovendien enorm bij rapportages naar stakeholders.

Beleidsmakers en gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker in op ‘sport als middel.’

Beleidsmakers en gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker in op ‘sport als middel.’

Ze zien dat het werkt, maar hoe en waarom wordt nooit helemaal duidelijk. Dat is jammer: tegenwoordig wordt ook aan sociale sportinitiatieven om bewijsvoering gevraagd. En terecht. Voor de initiatieven wordt het daarom belangrijker om de effecten van sportprogramma’s te monitoren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het in kaart brengen van de effecten de kans op financiering vergroot.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals